Wie zijn wij

Dirigente

Anne Halffman volgde zangles bij de Amerikaanse docente Annafield Walker, en beëindigde haar studies bij Rachel Fabri. Reeds vanaf de beginjaren dirigeert zij het koor Cantabile. Ook in de sector van de amateurkoren engageert Anne zich bij de koepelorganisatie Koor&Stem vzw waar zij onder andere voorzitter is van de provinciale afdeling Antwerpen. Hier ligt haar aandacht op ontmoeting, verbinding en een duurzame inzet van middelen binnen en tussen koren. Verder deelt zij haar ervaringen bij Koor&Stem vzw waar zij adviezen formuleert in verband met beleidsplanning, vrijwilligerswerking en ondernemerschap.

Dirigent zijn bij Cantabile maakt deel uit van mijn leven. Ik wil deze groep vrienden en muziekliefhebbers zoveel mogelijk kansen geven om hun hobby te beoefenen. Ik houd hierin graag rekening met de meningen van koorleden en stel een goede muzikale ondersteuning van professionele coaches en begeleiders voorop.

Bestuur


Sinds de beginjaren geeft Luc Leblanc gedaante aan de voorzitter van Cantabile Hove. Samen met zijn echtgenote, Anne Halffman, engageert hij zich voor het koor op verscheidene manieren. Zo heeft hij steeds aandacht voor de muzikale toekomst met daarbij nieuwe projecten of koorhappenings. Naast het muzikale aspect van onze vereniging, houdt hij ook van het stevig Bourgondische karakter van het koor. Hij is altijd bezorgd om zijn schaapjes (de koorleden) en geniet ervan wanneer iedereen zich blij en gelukkig voelt als ze samen zijn. De aanwezigheid van de koorleden op repetities en uitvoeringen is dan ook hun tegenprestatie.


Vaste begeleiding


Koorlid in de kijker

Eén maand lang staat er telkens één koorlid in de kijker. Deze persoon krijgt vier vragen voorgeschoteld van een ander koorlid en verzint op zijn of haar beurt nieuwe vragen voor het volgende interview. Deze maand is Patrick (tenor) het koorlid in de kijker. Hij ontsnapte niet aan het spervuur van vragen van Marjolein.


  1. Als je volgende week zou moeten verhuizen naar het buitenland, welk land wordt dan je nieuwe thuis?

Dat is een moeilijke vraag omdat ik beroepshalve veel heb gereisd en niet weet welk land ik nu zou verkiezen boven de ander.

Ik heb wel een lijstje met landen waar ik voor een korte periode zou kunnen wonen, pakweg voor een aantal maanden of jaren.

Voor Azië kies ik Sri Lanka waar ik zeer enthousiaste  mensen  heb mogen ontmoeten. Ze zijn gastvrij en hebben een andere spirituele kijk op het leven en dat is voor een westerling zeer verrijkend. India vond ik ook heel aantrekkelijk maar de ongelijkheid is daar heel groot als gevolg van het kastensysteem.

In Afrika ontmoette ik tijdens mijn verblijf in Ethiopia zeer geëngageerde mensen. De levensomstandigheden zijn er dikwijls schrijnend en toch zie je altijd die glimlach op de gezichten.  Wat een enorme veerkracht en fierheid gaat uit bij die bevolking !  Geen gezaag of gekreun als het wat moeilijker gaat. De mensen zijn strijdlustig en proberen er altijd het beste van te maken.  Ze zijn meer op elkaar afgestemd dan in onze individuele en materialistische maatschappij. Dat is ook hun rijkdom. Niettegenstaande alle miserie blijven ze vriendelijk en open.

In Latijns- Amerika woonde ik drie jaar in Mexico en één jaar in Chili. Hun cultureel leven werkt verbindend. In Mexico primeert muziek en dans als bindmiddel tussen de mensen. Zie je een groepje mensen dan wordt er gedanst en gezongen, Mariachi, salsa, cumbia…altijd een reden om samen iets te vieren of van het leven te genieten.

Mijn droomland blijft dus toch nog even België.

  1. Als jij een sekteleider zou zijn, wat zou dan de belangrijkste regel zijn? 

Persoonlijk zou ik, als sekteleider,  een ” basisinkomen voor iedereen” lanceren. Gekende economen hebben dit idee jaren geleden al gelanceerd o.a.  Tinbergen, Galbraith . Zeker nu je ziet dat armoede en ongelijkheid toeneemt is dit een zinvol alternatief op het economisch winstmodel. Ik zou zelf pleiten voor een universeel basisinkomen: waarom niet wat van onze rijkdom delen met de minst ontwikkelde landen via dit systeem. De arbeidsmarkt zou dan grondig wijzigen en mensen zouden beter hun creatieve talenten kunnen ontwikkelen. Veel politici vinden dit een onrealistisch idee maar op lange termijn is ons economisch systeem op winst en uitbuiting gestoeld niet duurzaam. Kijk maar naar de uitputting van de grondstoffen, gebrek aan samenhorigheid, burn-out, intolerantie, concurrentie, discriminatie, enz…

  1. Zou jij naar Mars reizen voor pionierswerk als je wist dat je niet meer kon terugkeren?

Neen, onze mooie planeet ‘aarde’ is al een wonder op zich waar ik alle dagen van geniet.  Er is nog zoveel pionierswerk op onze aardbol en de natuur is hier prachtig.  Trouwens, ik heb hoogtevrees. Is er op Mars voldoende zuurstof om te zingen??

  1. Wie is je oudste vriend?

Ik ben gelukkig goed omringd door vrienden maar mijn oudste vriend is Rudi. Ik leerde hem kennen in de kleuterklas in Kinshasa, toen nog Leopoldstad. We liepen samen een tijdje school en sinds de terugkeer uit Congo zijn we bevriend gebleven. We zien elkaar geregeld en ook de kinderen zijn bevriend. We  hebben nog mooie toekomstplannen om samen te reizen.

 

Benieuwd naar de vorige interviews? Die vind je hier.

Type and hit enter