Post

Share this post

Requiem Mozart – steun minister

Beste koorvrienden,

Het koor Carmina diende een projectsubsidie in voor het Requiem-project en kreeg groen licht. Dat werkt erg motiverend natuurlijk! Daarom wilden we dit graag met jullie delen.

Lees hieronder de motivering van het advies: De commissie is het ingediende dossier genegen. De doelstelling om een klassief koorwerk tot een breed jongerenpubliek te brengen, is lovenswaardig. De toegepaste methodiek en de professionele aanpak bieden aan het project een lange termijnperspectief. De verschillende deelaspecten van het project (jeugdkoor, schooloptreden, lesmap, samenwerking tussen koren) verbinden diverse culturele sectoren, waardoor het project een transversaal karakter heeft. Het project heeft zeker een bovenlokale uitstraling. Er gaat een duidelijke voorbeeldwerking van het project uit, zeker ook wat betreft de samenwerkingen met andere koren en met Koor&Stem. Ook op budgettair vlak is de commissie van mening dat het dossier degelijk is uitgewerkt. De commissie adviseert bijgevolg positief voor het gevraagde subsidiebedrag.

Bedankt aan jullie allen om in dit project te geloven en dit steeds positief te benaderen. Toi toi toi!

Type and hit enter